สิงคโปร์: ฐานการขับเคลื่อนโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

สิงคโปร์เป็นแหล่งโลจิสติกส์ที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบ และลักษณะความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองที่อยู่ตัวมายาวนาน ทำให้ประเทศนี้เหมาะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นอันสมบูรณ์แบบสำหรับบริษัทนานาชาติในการพัฒนาธุรกิจของตลาดเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศสิงคโปร์จัดอยู่ในระดับ Masterplan จากระบบการติดต่อที่รวดเร็ว สามารถติดต่อและขออนุมัติการออกสินค้าได้พร้อม ๆ กันหลายหน่วยงาน อีกทั้งสิงคโปร์ยังมีข้อตกลงต่าง ๆ เช่น Custom Agreements,…