WICE ให้ข้อมูลแผนธุรกิจและโอกาสการเติบโตแก่นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด PST

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) นำเสนอข้อมูลแผนธุรกิจและโอกาสการเติบโตของ WICE แก่นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด โดยมีนายสยาม…