wice logistics

5 เคล็ดลับในการนำเข้าสินค้าจากจีนสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

การนำเข้าสินค้าจากจีนสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ อาจเป็นเรื่องเสี่ยงที่จะเริ่มต้นนำเข้าด้วยตนเอง ด้วยประเทศจีนเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 1 ของโลก จึงทำให้จีนเป็นประเทศที่มีการผลิตสินค้าที่หลากหลาย มีราคาไม่แพง ซึ่งในประเทศไทยนั้นก็ได้มีการนำเข้าสินค้าจากจีนเข้ามาขายเป็นจำนวนมาก โดยพื้นฐานของการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น หลัก ๆ คือ การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการนำเข้าให้น้อยที่สุด เพื่อทำกำไรได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม…

ผู้ถือหุ้น WICE ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.09 บาทต่อหุ้น กำหนดจ่าย 15 พ.ค.63

นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE)  จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 63  พร้อมรับรองรายงานและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 62 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดผลประกอบการปี 62 ในอัตราหุ้นละ 0.09…