พ.ร.บ. E-Service คืออะไร มีวิธีเก็บภาษี E-Service อย่างไร

ประเด็นการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากแพลตฟอร์มต่างชาติ มีความชัดเจนขึ้นมาก หลังจากมีความพยายามผลักดันกฎหมายนี้มาหลายปี ด้วยความต้องการและพฤติกรรมเสพสื่อออนไลน์ของคนไทยที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนทั่วไปเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เฉพาะความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังแฝงไว้ด้วยรายได้จากการให้บริการอีกมหาศาล ภาษี E-Service คืออะไร ? อนาคตคนไทยต้องเสียภาษีเพิ่มหรือไม่ ?…