wice logistics

5 เคล็ดลับในการนำเข้าสินค้าจากจีนสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

การนำเข้าสินค้าจากจีนสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ อาจเป็นเรื่องเสี่ยงที่จะเริ่มต้นนำเข้าด้วยตนเอง ด้วยประเทศจีนเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 1 ของโลก จึงทำให้จีนเป็นประเทศที่มีการผลิตสินค้าที่หลากหลาย มีราคาไม่แพง ซึ่งในประเทศไทยนั้นก็ได้มีการนำเข้าสินค้าจากจีนเข้ามาขายเป็นจำนวนมาก โดยพื้นฐานของการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น หลัก ๆ คือ การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการนำเข้าให้น้อยที่สุด เพื่อทำกำไรได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม…

WICE เผยถึงพฤติกรรมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และแผนขยายบริการ

WICE เผยถึงพฤติกรรมของธุรกิจขนส่งที่เปลี่ยนไปตามตลาดสินค้าที่เปลี่ยนแปลง โดยลูกค้าจะหันมาปรับห่วงโซ่การผลิตการจัดซื้อจัดจ้าง อุตสาหกรรมต่าง ๆ จะเน้นขยายการลงทุนตั้งฐานการผลิตไปยังประเทศต่าง ๆ ไม่ให้มากระจุกตัวเพียงบางประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากเกิดโรคระบาดระดับโลก ซึ่งทำให้การขนส่งสินค้ากระจายตัวไปยังประเทศในเอเชียเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของ WICE ที่มีบริษัทย่อยให้บริการกระจายในเมืองสำคัญหลายแห่ง และ WICE…