WICE โชว์งบ Q1/64 กำไรเพิ่ม 169.58% พร้อมเผยแนวโน้มธุรกิจ Q2/64 โตต่อเนื่อง ในงาน Opportunity Day

นายชูเดช คงสุนทร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม (ซ้าย)ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) ให้ข้อมูลสรุปผลประกอบการไตรมาส 1/64…