โครงการและกิจกรรมต่างๆ

โครงการและกิจกรรมต่างๆ
โครงการ " เสื้อยืดผลิตจากขวด PET"

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม จึงมีแนวคิดที่จะหาหน่วยงานผลิตเสื้อสำหรับพนักงานที่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จัดทำให้กับพนักงานในแต่ละปีเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 ตัวและเพิ่มขึ้นตามลำดับการเจริญเติบโตขององค์กร รวมถึงบริษัทในกลุ่มที่อยู่ในต่างประเทศ

การทำเสื้อแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเนื้อผ้าไมโครหนาเป็นเนื้อผ้าที่ถูกรีไซเคิลจากขวดพลาสติก ทอด้วยโครงสร้าง Interlock สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 หน้า และรีไซเคิล 100% ซึ่งผู้ผลิตที่บริษัทฯ คัดสรร มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญเช่นกัน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นองค์กรที่ช่วยรณรงค์ลดปริมาณขยะ โดยเฉพาะพลาสติกที่ใช้แล้ว
 • เพื่อมองหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น Supplier ที่เป็นหน่วยงานที่ทำกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับพนักงาน

คุณสมบัติของการเลือกวัสดุที่จะมาทำเป็นเส้นใยก็สำคัญมากเหมือนกัน เนื่องจากเราตั้งใจที่จะดูและพนักงานสิ่งที่ให้เป็นสวัสดิการก็ต้องเลือกที่ดีที่สุดเช่นกัน ซึ่งคุณสมบัติของขวด PET ที่นำมาทำเส้นใยในการผลิตเสื้อมีดังนี้

คุณสมบัติของผ้าที่ได้จากเส้นใยที่ทำจากขวด PET

 • เนื้อผ้ายืดหยุ่นดี เนียนนุ่ม ผิวสัมผัสดี
 • สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี เหมือนผ้าปกติ
 • แห้งไว ไม่ยับ ไม่ย้วย ไม่ขึ้นขน

กระบวนการทำ เสื้อยืดผลิตจากขวด PET มีกระบวนการดังนี้

 • การนำขวดพลาสติกธรรมดาๆ ที่มักจะทำจากพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต หรือ PET ขวดใช้แล้วมารีดให้แบนและนำเข้าสู่โรงงานในรูปของแผ่นแบนๆ
 • ขวดพลาสติกจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆ แล้วทำความสะอาดในอ่างสารเคมี ละลายฉลากและกาว ส่วนที่เหลือถูกนำไปฟอกและให้ความร้อนจนน้ำทั้งหมดระเหยไป ให้ความร้อนส่วนผสมของพลาสติกจนถึง 270 องศาเซลเซียส จนละลาย
 • ของเหลวพลาสติกไหลผ่านตัวกรอง ซึ่งเป็นเหมือนหัวฉีดสเปรย์ ผลลัพธ์ที่ได้คือเส้นใยพอลิเอสเตอร์จะมีเส้นยาว เส้นใยพอลิเอสเตอร์จะผ่านขั้นตอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการยืด ให้ความร้อน หรือหลอมรวม และแยกมันออกมาจนเหมือนฝ้ายที่อ่อนนุ่ม เส้นใยกลายมาเป็นเนื้อผ้าพอลิเอสเตอร์ในที่สุด พร้อมนำไปตัดเป็นเสื้อผ้า และอุปกรณ์อ่อนนุ่มอื่นๆ ต่อไป จนกลายเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ช่วยโลกจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างดี

ปริมาณ CO2e ที่ได้ในกิจกรรมนี้

ขวด PET สามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.04 กิโลกรัม CO2e ต่อ 1 กิโลกรัม และหากเรานำไปรีไซเคิลเพียงวันละ1 ขวด ใน 1 ปี จะเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 0.7 ต้น โดยเสื้อจากขวดพลาสติก 1 ตัวนั้น จะใช้ขวดพลาสติกประมาณ 20 ขวด และใช้น้ำไม่ถึง 10 ลิตร

จากที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากการดูแลพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และคัดเลือกผู้ประกอบการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนขององค์กรและโลกใบนี้เช่นกัน

ผสิตเสื้อ จำนวน 2,739 ตัว

ลดและเพิ่มอะไรได้บ้าง? 

 • ลดขยะจากขวดพลาสติกจำนวน 343        ขวด
 • ลดการตัดต้นไม้                        240        ต้น
 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  42.87    กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า (Kg. CO2e)