ความหมายของค่าระวางพิเศษ (Surcharges) ในการขนส่งสินค้า

ค่าระวางพิเศษ (Surcharges) เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่บริษัทเรือ คิดเพิ่มเติมจากค่าระวางพื้นฐาน ได้แก่ O/F = Ocean Freight = ค่าระวางเรือ DDC = Destination Delivery…

เอกสารสำคัญในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า มีอะไรบ้าง?

เอกสารสำหรับการนำเข้าสินค้า ใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration) ใบตราส่งสินค้าทางเรือ (B/L-Bill of Lading), ทางอากาศ (AWB-Air Way Bill) บัญชีราคาสินค้า (Invoice) บัญชีรายละเอียดบรรจุหีบห่อ…

Conversion Table

การแปลงหน่วยความยาว ความสูง พื้นที่ ความจุ น้ำหนัก และอุณหภูมิ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรรู้สำหรับการขนส่งสินค้า เพราะเป็นข้อมูลสำคัญต่อการคำนวณคิดค่าระวางสินค้าบนเรือ หรือเครื่องบิน ซึ่งตารางต่าง ๆ ด้านล่างเป็นการแปลงหน่วยที่ได้รวบรวมมาเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณยิ่งขึ้น Imperial Length Area…

ขั้นตอนการขนส่งสินค้าทางเรือ / ทางอากาศ

แผนผังด้านล่างแสดงขั้นตอนการขนส่งสินค้าทางเรือ / ทางอากาศ จะพบว่าการส่งออกสินค้าไม่ยุ่งยากนักหากผู้ส่งออกเลือกใช้บริการส่งออกผ่านบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้า หน้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นของบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้า โดยผู้ส่งออกต้องจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า เวลา วันที่ และวันเรือออกหรือเที่ยวบินที่ต้องการ พร้อมทั้งบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย จึงส่งมอบให้กับบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้า หรือส่งมอบให้กับสายเรือหรือสายการบินโดยตรง ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ…

  • The Story Behind the Success of ARAYA KONGSOONTHORN and WICE Freight
  • The Story Behind the Success of ARAYA KONGSOONTHORN and WICE Freight
  • The Story Behind the Success of ARAYA KONGSOONTHORN and WICE Freight
  • The Story Behind the Success of ARAYA KONGSOONTHORN and WICE Freight

The Story Behind the Success of ARAYA KONGSOONTHORN and WICE Freight

ความสำเร็จเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและต้องการที่จะไปให้ถึง ทุกครั้งเมื่อกล่าวถึงความสำเร็จ ทุกคนก็จะมีคำถามอยู่ในใจมากมาย อยากจะรู้ว่าเค้าทำกันยังไง โดยเฉพาะเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีปัจจัยสู่ความสำเร็จที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับผู้หญิงเก่งคนนี้  คุณอารยา คงสุนทร  Managing  Director,  WICE  Freight Services (Thailand) Co., Ltd.…