wice logistics

ภาพบรรยากาศกิจกรรมตรวจสุขภาพ เป็นไปอย่างครึกครื้น

ภาพบรรยากาศกิจกรรมตรวจสุขภาพ เป็นไปอย่างครึกครื้น ในปี 2019 WICE กับกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย 2 ในการให้บริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย วัดความดันโลหิต, ชีพจร, ช่ั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง, ตรวจเลือด/ปัสสาวะ, เอ็กซ์เรย์ปอด, วัดสายตา…
WICE Logistics

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซ้อมอพยพหนีไฟเบื้องต้น 2018

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซ้อมอพยพหนีไฟเบื้องต้น 2018 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มีการจัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานได้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับอัคคีภัยในอาคาร…

เก็บตกภาพบรรยากาศ กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2018

ภาพบรรยากาศกิจกรรมตรวจสุขภาพ เป็นไปอย่างครึกครื้น ในปี 2561 WICE ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ (Intermed Hospital Medical Care & Lab) ในการให้บริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย…

Intelligent WICE 4.0 Happy Party 2018

Intelligent WICE 4.0 Happy Party 2018 เก็บภาพบรรยากาศในงาน Intelligent WICE 4.0 Happy Party 2018 งานเลี้ยงประจำปี ของ…

ภาพบรรยากาศงาน Farewell

เก็บภาพบรรยากาศงาน SUN Forever Party หลังจากบริษัทในเครืออย่าง SUN EXPRESS ควบรวมกับ WICE อย่างเป็นทางการ ร่วมกันจัดงาน Farewell เพื่อขอบคุณและ ต้อนรับการรวมตัวทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ เป็นการสร้างพลังความเป็นหนึ่งเดียวให้พวกเราชาว…
firefighting training program

WICE Logistics ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

WICE Logisitcs ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ไวส์ได้ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในพื้นที่อาคาร WICE Place โดยมีสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง…
logistics meeting

WICE Corporate Transform to the Most Fit 2018

ภาพบรรยากาศงาน Corporate Transform to the Most Fit 2018 ซึ่งเป็นการประชุมรายงานประจำปี 2017 ของผู้บริหารบริษัท WICE เพื่อสรุปผลการทำงานของปี 2017 ที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาสิบเดือน…