ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ แบบครบวงจร (International Logistics Service and Solution Provider) ให้บริการทั้งการนำเข้าและส่งออก ทั้งทางทะเล และทางอากาศ ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร การขนส่งในประเทศ การขนส่งข้ามแดน (Cross Border) และคลังสินค้า เป็นหลัก พร้อมทั้งมียังบริษัทในเครือ ในหลายประเทศชั้นนำ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

บริษัทไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายในระยะ 3 ปีข้างหน้า ดังนี้

  1. เป็นบริษัทฯ ชั้นนำในการเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงคร มีเป้าหมายในการขยายการลงทุนสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มศักยภาพขององค์กรสู่การเป็นผู้เล่นในภูมิภาค (Regional Player) เพื่อขยายโอกาสในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  2. บริษัทฯ เน้นการให้บริการด้าน Logistics and Supply Chain Solutions เพื่อตอบโจทย์แก่ลูกค้าที่หลากหลาย และรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน รองรับการขยายฐานลูกค้าใหม่ ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตของประเทศ ได้แก่กลุ่มสินค้าไฮเทค กลุ่ม New S-Curve ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
  3. บริษัทฯ วางแผนการบริหารจัดการและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการให้บริการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นในเกณฑ์ดี เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นให้เพิ่มสูงขึ้น

SEA FRIEGHT

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล

AIR FRIEGHT

ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเน้นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ

CUSTOMS BROKERAGE

บริการด้านพิธีการศุลกากรควบคู่ไปกับการให้บริการขนส่งในประเทศ

TRANSPORTATION AND YARD

บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง รถบรรทุกแบบเทกอง รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 4

WAREHOUSE MANAGEMENT

บริการคลังสินค้า เพื่อครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ครบวงจรในด้านโลจิสติกส์