วันหยุดของบริษัท

วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
DayDateMonthHolidays
พุธ1มกราคมวันขึ้นปีใหม่
ศุกร์1พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติ
จันทร์4พฤษภาคมวันฉัตรมงคล
พุธ6พฤษภาคมวันวิสาขบูชา
พุธ3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
จันทร์6กรกฎาคมวันชดเชยอาสาฬหบูชา (วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563)
จันทร์27กรกฎาคมชดเชยวันสงกรานต์
อังคาร28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พุธ12สิงหาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
อังคาร13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ศุกร์23ตุลาคมวันปิยมหาราช
จันทร์7ธันวาคมชดเชยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร,วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ(วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563)
พฤหัสบดี10ธันวาคม​วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ และชดเชยวันสงกรานต์
พฤหัสบดี31ธันวาคมวันสิ้นปี