WICE ได้รับรางวัล Bronze จาก EcoVadis สำหรับแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน

WICE ได้รับรางวัล Bronze จาก EcoVadis สำหรับแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน

ในเดือนเมษายน 2567 บริษัทไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับระดับ Bronze ในด้านการประเมินแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนจาก EcoVadis

 

โดย EcoVadis เป็นผู้จัดอันดับด้านความยั่งยืนทางธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในระดับสากล จากการจัดอันดับนี้ ทำให้ไวส์อยู่ในบริษัทชั้นนำ 35% ในกลุ่มบริษัทที่ได้รับการประเมินด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

ไวส์ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรในทุกด้าน เราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

#WICE #WICELogistics #ESG #Susutainability #EcoVadis