WICE สิงคโปร์ ขยายโอกาสทางธุรกิจ ย้ายออฟฟิศใหม่

WICE สิงคโปร์ ขยายโอกาสทางธุรกิจ ย้ายออฟฟิศใหม่

ในเดือนมีนาคม 2567 บริษัท WICE Logistics Singapore (บริษัทในกลุ่ม WICE Group) ได้ทำการย้ายออฟฟิศใหม่ไปยังตึก Tai Seng Exchange (TSX) ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ได้รับมาตรฐาน The Green Mark Certification ระดับ Platinum โดยมาตรฐานนี้บ่งบอกถึงอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพของอาคาร
การย้ายสำนักงานครั้งนี้แสดงศักยภาพ WICE ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ไวส์ ไม่เพียงแค่ย้ายสำนักงานเท่านั้น เรายังเปิดรับโอกาสและนวัตกรรมใหม่ ภายใต้กรอบแนวคิดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน