WICE จัดงานฉลองตรุษจีนต้อนรับความเฮง แจกอั่งเปาให้พนักงาน

WICE จัดงานฉลองตรุษจีนต้อนรับความเฮง แจกอั่งเปาให้พนักงาน

ในวันที่ 9 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันประกอบพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

บริเวณสำนักงานใหญ่ อาคาร WICE Place เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลรับปีมังกร

นอกจากนี้ทางทีมผู้บริหารยังได้ส่งมอบความสุขให้แก่พนักงาน ด้วยการแจก ส้มมงคลและอั่งเปา เพื่อเป็นเงินขวัญถุงให้แก่พนักงาน

 

#WICE #WICElogistics  #WICEgroup  #chinesenewyear2024  #HappyWICEPlace #chinesenewyear2024