WICE North Asia เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 2567

WICE North Asia เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 2567

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  ไวส์ โลจิสติกส์ ภูมิภาคเอเชียเหนือ (จีนและฮ่องกง) จัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษจีนต้อนรับปีมังกร ณ เซี่ยงไฮ้

นำโดย Jennifer Yu กรรมการผู้จัดการระดับภูมิภาคเอเชียเหนือ พร้อมกับพนักงานร่วมงานปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนาน.

 

#WICE #WICElogistics #WICEgroup #chinesenewyear2024