WICE ลงนามปิดดีลเมกะโปรเจคระยะเวลา 15 ปี กับ ‘บจ.สีพันดอน–ราชลาว

WICE ปิดดีลงานเมกะโปรเจ็คต์ 15 ปีกว่า 2 พันล้าน “สีพันดอน-ราชลาว” ขนส่ง Wood Pellet

นำส่งเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) สานความร่วมมือธุรกิจส่งเสริมความยั่งยืน มูลค่ากว่า 2,000 ลบ. พร้อมนำร่องแนวทาง ESG ด้วย EV TRUCK ยกระดับองค์กรสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 

‘บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ หรือ WICE’ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ลงนามประกาศปิดดีลเมกะโปรเจคระยะเวลา 15 ปี เซ็นสัญญารับจัดการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) ร่วมกับ บจ.สีพันดอน–ราชลาว มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท นับเป็นมูลค่าสัญญาระยะยาว พร้อมประสานความร่วมมือธุรกิจส่งเสริมความยั่งยืน นำร่องแนวทาง ESG ด้วย EV TRUCK จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถึงท่าเรือแหลมฉบัง (Kerry Siam Seaport) จังหวัดชลบุรี ยกระดับองค์กรสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้เตรียมพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (EV Charging Station ) รองรับการขนส่งระหว่างประเทศ

 

ดร.อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และนายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เผยว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้ลงนามเซ็นสัญญาการให้บริการ (Service Agreement) ร่วมกับบริษัท สีพันดอน–ราชลาว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ราช – ลาว เซอร์วิส จำกัด ,บริษัท บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด (บริษัทในเครือของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ) ,บริษัท Kyuden Mirai Energy Co.,Ltd. และบริษัท สีพันดอนโบลาเวนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อใช้บริการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) มายังประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง (Kerry Siam Seaport) จังหวัดชลบุรี และส่งต่อไปยังลูกค้าต่างประเทศตามข้อตกลงในสัญญา คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท นับได้ว่าเป็นมูลค่าสัญญาระยะยาวถึง 15 ปี โดยจะเริ่มให้บริการขนส่งสินค้า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ การขนส่งด้วยรถบรรทุกไฟฟ้า (EV TRUCK) ถือเป็นหนึ่งในโปรเจ็กต์ที่ WICE ได้ริเริ่มและผลักดันมาโดยตลอด เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการยกระดับองค์กรสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากจะช่วยบริหารต้นทุนค่าขนส่งจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้ว ยังสอดรับกับแนวทางความร่วมมือทางธุรกิจด้านพลังงานสะอาด การผลักดันเป้าหมายในด้าน ESG เปิดตัวนำร่องขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) โดยใช้ EV TRUCK เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ (Carbon footprint) และลดคาร์บอนไดออกไซด์เทียบกับรถยนต์สันดาปได้กว่า 40% ในเบื้องต้นมีแผนนำร่องใช้รถ EV TRUCK จำนวน 30-40 คัน เพื่อขนส่ง Wood Pellet จำนวน  100,000 ตันต่อปี โดยประมาณ

 

“การลงนามครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในการตอกย้ำปณิธานและความมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนาความยั่งยืนอย่างจริงจัง โดยในช่วงเริ่มต้นได้นำรถบรรทุกไฟฟ้า EV TRUCK เข้ามาให้บริการสำหรับการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) ควบคู่ไปพร้อมการการใช้รถยนต์สันดาป ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่า WICE มีศักยภาพและความพร้อมในการตีโจทย์ความต้องการของลูกค้าเฉพาะด้านได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ และตอบโจทย์ด้วยบริการที่ครบวงจร พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยไม่ละทิ้งความใส่ใจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง อันเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีเขียว ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อย่างยั่งยืน”

 

และปัจจุบันบริษัทฯ ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (EV Charging Station) ซึ่งได้หาตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อตั้งสถานีอัดประจุรวมถึงจำนวนหัวจ่ายในแต่ละสถานี ตามแนวยุทธศาสตร์เส้นทางที่สำคัญๆ เพื่อรองรับขนส่งสินค้าด้วย EV TRUCK ซึ่งสามารถขยายขีดความสามารถของบริษัทฯ เตรียมรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เข้ามาใช้บริการได้ ซึ่งแผนธุรกิจดังกล่าวนับได้ว่าเป็นหนึ่งใน แก่นของการขับเคลื่อนธุรกิจ ที่สำคัญของบริษัทฯ ในอนาคต”