WICE เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาแม่ฟ้าหลวงเยี่ยมคลังสินค้า พร้อมให้ความรู้เรื่องการจัดการคลังแบบครบวงจร

WICE เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาแม่ฟ้าหลวงเยี่ยมคลังสินค้า พร้อมให้ความรู้เรื่องการจัดการคลังแบบครบวงจร

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 บริษัทไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด มหาชน หรือ ไวส์ นำโดย นายธเนศ เมฆินทรางกูร ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด ( บริษัทในกลุ่ม WICE Group ) ร่วมต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้า ณ WICE Supply Chain DC ถ.บางนา-ตราด กม.18 พร้อมให้ความรู้เรื่องการจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร