ผู้ถือหุ้น WICE อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.23 บาท

นายเอกพล พงศ์สถาพร (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, ดร.อารยา คงสุนทร (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายชูเดช คงสุนทร (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท คิดเป็น 30.81% ของกำไรสุทธิฯ กำหนดจ่าย 13 พ.ค. 2565 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานปี 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมช่องนนทรี ชั้น 12 โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เมื่อเร็วๆนี้