WICE เปิด Warehouse ใหม่ย่านบางนา ภายใต้การดำเนินงานบริษัทย่อย ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ ตั้งเป้ารายได้ปีนี้แตะ 100 ล้านบาท

WICE เปิด Warehouse ใหม่ย่านบางนา ภายใต้การดำเนินงานบริษัทย่อย WICE Supply Chain Solutions Co., Ltd. ชูกลยุทธ์บริหารจัดการดีมานด์ ซัปพลาย ลดต้นทุนการขนส่ง ขยายฐานลูกค้าใหม่ เพิ่มโอกาสรับงาน รองรับการเติบโตของธุรกิจค้าปลีก และ E-Commerce ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งเป้ารายได้ปีนี้แตะ 100 ล้านบาท

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทเปิด Warehouse ใหม่ย่านบางนา ภายใต้การดำเนินงานโดยบริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านซัปพลายเชนโซลูชันแบบครบวงจร ถือเป็นบริษัทย่อยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถรับงานหลากหลายในอนาคต เช่น กลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีก (Retail) และ E-Commerce ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างสูง จากความต้องการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน จึงเป็นโอกาสดีที่บริษัทผลักดันการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในธุรกิจนี้

บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด ให้บริการด้านโลจิสติกส์และซัปพลายเชน โซลูชันแบบครบวงจรในรูปแบบของ 3PL หรือ Third Party Logistics เน้นการให้บริการด้วยนวัตกรรม และระบบการจัดการ โลจิสติกส์ที่ปรับให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารสินค้าขาเข้า (Inbound Logistics) การดำเนินงานพิธีการศุลกากรด้วยผู้ชำนาญการ เชื่อมต่อการขนส่งจากท่าเรือมายังคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บและกระจายสินค้าด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์และซัปพลายเชน

สำหรับคลังสินค้าแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ ถ.บางนา-ตราด กม.18 ด้วยพื้นที่ทั้งหมดกว่า 10,000 ตารางเมตร ให้บริการในกลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีก (Retail) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Custom Electronics) กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และกลุ่มลูกค้า E-Commerce ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งในปัจจุบันมีลูกค้าเข้าใช้บริการแล้ว 60% และยังอยู่ระหว่างดำเนินการเจรจาอีกหลายราย คาดว่าจะมีลูกค้าเข้าใช้บริการเต็มคลังภายในสิ้นปีนี้ โดยตั้งเป้ารายได้อยู่ที่ 100 ล้านบาท

อีกทั้งบริษัทมีความพร้อมที่จะขยายคลังสินค้าหากมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดหาคลังสินค้าหรือบริการก่อสร้างคลังสินค้าให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า โดยตั้งเป้าหมายในอีก 3 ปีข้างหน้าจะมีพื้นที่บริหารจัดการคลังสินค้าจำนวนรวม 100,000 ตารางเมตร ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ

ขณะที่อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าเติบโตขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งจากตัวบริษัทลูกค้าที่มีบริการขนส่งเองอยู่แล้ว และบริษัทต่างชาติรายใหญ่ผู้ให้บริการจัดการขนส่ง บริษัทจึงมุ่งเน้นกลยุทธ์และการดำเนินงานที่แตกต่างเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าเป็นสำคัญ เริ่มต้นจากการเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า ออกแบบแผนบริหารจัดการขนส่งแบบครบวงจร พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการต่างๆ ด้วยความชำนาญในขั้นตอนงานโลจิสติกส์และซัปพลายเชน รวมไปถึงจุดแข็งด้านการให้บริการขนส่งหลากหลายรูปแบบ และมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

คุณชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นายธเนศ เมฆินทรางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ เป็นผู้ให้บริการด้านซัพพลายเชนโซลูชั่นส์ แบบครบวงจร รับงานหลากหลายในอนาคต ในรูปแบบของ 3PL หรือ Third Party Logistics เน้นการให้บริการด้วยนวัตกรรม และ ระบบการจัดการ โลจิสติกส์ที่ปรับให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารสินค้าขาเข้า (Inbound Logistics) การดำเนินงานพิธีการศุลกากรด้วยผู้ชำนาญการ เชื่อมต่อการขนส่งจากท่าเรือมายังคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บและกระจายสินค้าด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมีเป้าหมายกลุ่มลูกค้าธุรกิจค้าปลีก (Retail) และ E-Commerce ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างสูง จากความต้องการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน จึงเป็นโอกาสดีที่บริษัทผลักดันการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพในธุรกิจนี้