WICE ดัน “ยูโรเอเชีย โทเทิล” เข้าตลาดปี 65 ลุยตั้ง “เจย์ แคปปิตอล” นั่ง FA

WICE ตั้งเป้าปี 65 ส่งบริษัทย่อย ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ (ETL) เตรียมเข้าจดทะเบียนตลาด mai บอร์ด ETL ไฟเขียวแต่งตั้ง เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง เป็นแกนนำจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เดินหน้าปรับโครงสร้าง    มั่นใจธุรกิจพื้นฐานดี แนวโน้มการเติบโตสูง

 นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE)                           ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบให้บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (ETL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท      แต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

อีกทั้งแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อศึกษาแนวทางการนำ ETL เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปี 2565 

โดย ETL ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งทางบกข้ามแดน (Cross-border) มีผลการดำเนินงานที่ดี          และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคต ผู้บริหารของ WICE และ ETL จึงเห็นโอกาสที่จะนำ ETL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนมาขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

“การเตรียมเป้าหมายให้ ETL เพื่อเข้าไปเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญ จะทำให้ ETL มีโอกาสในการที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตได้ รวมทั้งยังทำให้ ETL มีภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนเป็นการการสร้างรากฐานของ ETL ให้มีความมั่งคง และเติบโตอย่างยั่งยืน             รวมทั้งยกระดับองค์กรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป” นายชูเดชกล่าว

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาการเงินในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่า ETL เป็นบริษัทที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสูงในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงผู้บริหารที่มีประสบการณ์              ความชำนาญและดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดนนี้มาอย่างยาวนาน

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้าง ETL และการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมต่างๆ เพื่อรอที่จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต่อไป

อนึ่งบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD. (“ETL” ดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border Transport Services) ระหว่างประเทศจีน ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโมเดลเส้นทางการขนส่งข้ามชายแดน) Cross border) ตามเส้นทาง One Belt One Road ของจีน

    ทั้งนี้  ETL มีจุดเด่นในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1.ครอบคลุมเส้นทางจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปถึงเส้นทางเดินรถไปถึงยุโรป 2. มีระบบความปลอดภัยสูงสุด ด้วยระบบล็อคที่ได้มาตรฐาน รวมถึงมีระบบการติดตามตำแหน่งรถด้วย GPS และกล้อง CCTV และ 3. มีระบบการตรวจสถานการณ์ขนส่งตลอดเส้นทาง

ข้อมูลจาก: Mitihoon