ส่องแนวโน้มตลาดยานยนต์ไทยปี 2564

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์ ซึ่งได้มีการสรุปสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปี พ.ศ.2563 ว่าประเทศไทยมีปริมาณการผลิตรถยนต์ 1,427,27 คัน โดยมีปริมาณส่งออก 735,842 คัน ลดลงร้อยละ 29 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามปริมาณดังกล่าวยังเป็นไปตามที่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์คาดการณ์ไว้

และในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการระบาดของไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำให้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป

ดังนั้น ด้วยปัจจัยต่างๆ ทำให้สถาบันยานยนต์ คาดการณ์ปริมาณการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1,500,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ประกอบด้วยการส่งออก 750,000 คัน เพิ่มขึ้น  2 %  จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่กำลังฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการจำหน่ายในประเทศ 750,000 คัน ลดลง  3 % จากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ และสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้เกิดหนี้ครัวเรือนพุ่งสูง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปี 2564 จัดทำโดย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์

สัญญาณตลาดยานยนต์ปี 2564-2566 เป็นอย่างไร

ทั้งนี้จากข้อมูลของวิจัยกรุงศรีได้ได้วิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ปี 2564-2566 โดยการผลิตรถยนต์ของไทยในระยะ 3 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3-4  โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่  ยอดขายในประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว โดยคาดว่าความต้องการรถเพื่อการพาณิชย์จะขยายตัวตามอานิสงส์จากการขยายตัวของภาคก่อสร้าง ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ และธุรกิจโลจิสติกส์

อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตของยอดขายมีแนวโน้มจำกัด เนื่องจากกำลังซื้อผู้บริโภคคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามทิศทางเศรษฐกิจ หนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง และสถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ

ขณะที่ตลาดส่งออกยานยนต์นั้น คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย 4.0-5.0%  โดยมีปัจจัยหนุนมาจากเศรษฐกิจโลกที่ทยอยฟื้นตัว อีกทั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนช่วยหนุนการส่งออกในภูมิภาค ตลอดจนการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับผลตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์และชิ้นส่วนจะช่วยลดขั้นตอนการถูกตรวจสอบซ้ำ

ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามอง ประกอบไปด้วย ความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกมีนโยบายสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอาจกระทบต่อการส่งออกรถยนต์ของไทยซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน

ข้อมูลจาก

ฐานเศรษฐกิจ

BangkokbankSME