สิงคโปร์: ฐานการขับเคลื่อนโลจิสติกส์แห่งเอเชีย

สิงคโปร์เป็นแหล่งโลจิสติกส์ที่มีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบ และลักษณะความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองที่อยู่ตัวมายาวนาน ทำให้ประเทศนี้เหมาะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นอันสมบูรณ์แบบสำหรับบริษัทนานาชาติในการพัฒนาธุรกิจของตลาดเอเชียแปซิฟิก

ปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศสิงคโปร์จัดอยู่ในระดับ Masterplan จากระบบการติดต่อที่รวดเร็ว สามารถติดต่อและขออนุมัติการออกสินค้าได้พร้อม ๆ กันหลายหน่วยงาน อีกทั้งสิงคโปร์ยังมีข้อตกลงต่าง ๆ เช่น Custom Agreements, Secure Trade Partnerships และ Double Taxation Agreements กับประเทศเศรษฐกิจสำคัญของโลก ทำให้บริษัทโลจิสติกส์ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสนามบินชางฮีสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสนามบินที่มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมจากการให้บริการได้ถึงประมาณ 80 สายการบินจากทั่วโลก ดังนั้น สิงคโปร์จึงมีการเชื่อมต่อกับเมืองถึง 400 แห่งในทั่วโลก

เศรษฐกิจของสิงคโปร์มุ่งเน้นอย่างหนักไปที่การผลิตสินค้าคุณภาพสูง รวมถึงสารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เครื่องจักรกล อุปกรณ์การขนส่ง และอะไหล่สำหรับเรือ นอกจากนี้ รัฐบาลยังส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคผลิตที่มีการเติบโต เช่น อุตสาหกรรมการ และชีววิทยาศาสตร์ รวมทั้งแพทย์ศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ จากการศึกษาวิจัยของธนาคารโลก พบว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการทำธุรกิจมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กระบวนการของที่นี่มีความเกี่ยวข้องกับระบบราชการที่เข้มงวดน้อยกว่าและยังมีความพยายามในการบริหารจัดการต่ำกว่าที่อื่น ๆ จึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ หากจะมีบริษัทขนาดเล็กและกลางก่อตั้งขึ้นในสิงคโปร์เป็นจำนวนมากทุกปี ส่งผลให้โลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา WICE  ได้ลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายระหว่างภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2559 ได้เปิดตัวบริษัทสาขาในสิงคโปร์ มีชื่อว่า WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. เพื่อเป็นฐานเริ่มต้นในการเข้าสู่กระบวนการการนำเข้าส่งออกที่ขยายไปทั่วโลก

ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญกระบวนการโลจิสติกส์ของสิงคโปร์ และข้อได้เปรียบในด้านสถานที่ทำการอยู่ในสนามบินชางฮี การมีออฟฟิศและคลังใน Cargo Agent ยังส่งเสริมข้อได้เปรียบในด้านกระบวนการด้านเอกสารที่รวดเร็ว ลื่นไหล ยืดหยุ่น สินค้าไม่เกิดความเสียหายและสูญหายแม้จะเป็นสินค้าชิ้นเล็กและบอบบาง บริษัทสามารถมอบบริการขนส่งสินค้าได้อย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้าทั่วโลกและยังนำเสนอบริการเพิ่มมูลค่าต่าง ๆ โดยเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และธรรมชาติของโลจิสติกส์ในสิงคโปร์กับประเทศปลายทาง โดยบริการของ WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd. นั้นครอบคลุมทุกด้านของโลจิสติกส์ อาทิ การจัดส่งจากประตูสู่ประตู (Door-to-Door Service) การขนส่งต่อเนื่องทั้ง Air ไป Sea และ Sea ไป Air รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกบริการครบวงจรคลังสินค้า ระบบติดตาม และบริการชั้นหนึ่งเฉพาะบุคคลและเป็นมืออาชีพตลอด 24 ชั่วโมง

สิ่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากและเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงคือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับอนาคต คือ การปฏิวัติธุรกิจด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization) และเนื่องด้วยศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การเมือง การค้า และด้านอื่น ๆ สิงคโปร์ได้สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ลูกค้าให้ความสำคัญกับเรื่องราคากำลังหันมาซื้อผลิตภัณฑ์เล็ก ๆ ที่มีราคาถูกกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่ง WICE กำลังพัฒนาระบบดังกล่าวให้ทันโลกและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เริ่มเปลี่ยนไป จากการปฏิวัติธุรกิจด้วยระบบดิจิทัลและมองหาวิธีการที่คุ้มค่าการใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

ข้อมูลจาก: Dachser