“อาเซียน” เป้าหมายการลงทุนซัพพลายเชนของยุโรป

               หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ขยายวงกว้างและยังไม่มีทีท่าจะมีวัคซีนในการรักษาภายในปีนี้ ทำให้หลายประเทศต้องหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งก็หนีไม่พ้นที่จะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจภาพรวมสะท้อนจากรายงานขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ระบุว่า แนวโน้มการค้าโลกในปีนี้จะต้องหดตัวถึง 9.2% และจะค่อยฟื้นตัวในปี 2564 ไปเป็นบวก 7.2% ส่งผลให้นักธุรกิจไม่สามารถเดินทางไปติดต่อ หรือประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ได้สะดวก โดยเฉพาะการเดินทางของนักธุรกิจจากกลุ่มสหภาพยุโรปและอาเซียน จำเป็นต้องปรับตัวผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก แต่ก็ไม่สามารถใช้ได้กับทุกกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องเจอหน้ากัน

ดังนั้น สภาธุรกิจอาเซียน-สหภาพยุโรป (EU-ABC) จึงจัดทำผลสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจครั้งที่ 6 ขึ้นเมื่อช่วงต้นตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ผลสำรวจดังกล่าวได้รวบรวมความเห็นจากสมาชิก EU-ABC ซึ่งประกอบด้วย บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในยุโรปและหอการค้ายุโรป 9 แห่งจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ EU-ABC มีสมาชิกจากอุตสาหกรรมที่หลากหลายของยุโรป ตั้งแต่การผลิตรถยนต์ ไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภค สมาชิกทุกองค์กรมีความสนใจร่วมกันในการส่งเสริมการค้า และการลงทุนระหว่างยุโรปและอาเซียน โดยมีประเด็นสำคัญจากการสำรวจ ดังนี้

  • 56% ของธุรกิจใน EU มีแผนที่จะขยายการดำเนินงานในอาเซียนลดลงเล็กน้อย จาก 61% ในปี 2562
  • 65% ของผู้ตอบแบบสอบถามในประเทศไทย มีแผนที่จะขยายการดำเนินงานของบริษัท
  • ธุรกิจในยุโรปยังคงให้ความสำคัญกับการที่ EU เจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ของสหภาพยุโรป – อาเซียน ประเทศไทยอยู่ในลำดับ 2 ของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ FTA
  • นักธุรกิจ 59% ของผู้ตอบแบบสำรวจในประเทศไทยพอใจกับมาตรการจัดการสถานการณ์โควิด 19 ของรัฐบาล
  • 53% ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ดีที่สุดสำหรับโอกาสทางธุรกิจ
  • 47% ของผู้ตอบแบบสอบถามกำลังพิจารณาปรับโครงสร้าง Supply Chain หลังสถานการณ์โควิด-19 โดยมีอาเซียน ยุโรป และจีนเป็นเป้าหมายลำดับต้น ๆ
  • 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้ Supply Chain รายงานว่าต้องเผชิญอุปสรรคมากมายในการใช้ Supply Chain ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอาเซียน (ปี 2562 ได้ 78%)
  • 98% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องการให้ EU เร่งเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับอาเซียน (ปี 2562 ได้ 96%)

จากการสำรวจ จึงสรุปได้ว่า อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคที่ถูกมองว่ามีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุด แต่ก็ยังเกิดผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้การค้าและการลงทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งสัญญาณอ่อนตัวลง หนึ่งในคำถามของแบบสำรวจ ถามว่า ภูมิภาคใดจะเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจต่อการลงทุนใน Supply Chain มากขึ้นหลังวิกฤติโควิด-19 ซึ่งภูมิภาคอาเซียนได้รับคำแนนสูงสุด ส่วนยุโรปและจีนก็ได้รับความสนใจรองลงมา แสดงให้เห็นว่า นักธุรกิจคาดหวังว่าระบบ Supply Chain ในอาเซียนควรได้รับการจัดโครงสร้างใหม่หลังวิกฤติโควิด-19

Top 3 ภูมิภาคอาเซียนที่มีโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุด ปี 2561-2563

อันดับ256125622563
1. อาเซียน53%63%64%
2. จีน14%17%18%
3. อินเดีย9%8%4%

ดังนั้นการสร้างจุดแข็งของอาเซียนถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการวางกรอบนโยบายระดับภูมิภาคและภายในประเทศของอาเซียนที่ยังก้าวหน้าช้า โดยเฉพาะในช่วงโควิด และการลดอุปสรรคด้านต่าง ๆ เช่น อุปสรรคการใช้ซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพในอาเซียน หรือแม้แต่ปัญหากระบวนการภายในห่วงโซ่อุปทาน

ข้อมูลจาก

EU-ABC

Bangkokbanksme