Gamification แนวทางที่ธุรกิจสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน

แนวคิดของ Gamification คือการใช้คุณลักษณะจากเกม นำไปใช้กับกิจกรรมในชีวิตจริงในที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นกลไกของเกม เช่น การเก็บสะสมคะแนน รางวัล เลเวล และแถบความคืบหน้า สามารถใช้ในบริบทการทำงานเช่น การเรียนรู้ การแสดงผลงาน และการทำงานให้เสร็จสิ้น Gamification ในธุรกิจคือการผสมผสานกลไกเกมเหล่านี้เข้ากับกระบวนการที่มีอยู่ขององค์กรเพื่อดึงดูดผู้ใช้งาน กล่าวอีกนัยหนึ่ง พื้นฐานของ Gamification ก็คือ: การทำให้สิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำมีสีสันสนุกสนานมากขึ้น เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการทำงาน

รายละเอียดของงานวิจัยที่เกี่ยวกับ Gamification ยังพบว่า

  • 79% ของคนในองค์กรอยากอยู่ในองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมที่มีการใช้ Gamification เป็นส่วนประกอบ เพราะมันสนุก ตื่นเต้น ท้าทาย
  • 63% ของพนักงานหลากหลายเจนเนอเรชั่นในองค์กรบอกว่า การทำชีวิตประจำวันในการทำงานให้มีลักษณะเหมือนการเล่นเกมจะช่วยทำสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้
  • พนักงาน 50% บอกว่าถ้ามีการแข่งขันในชีวิตการทำงานประจำวันจะช่วยให้พฤติกรรมในการทำงานเปลี่ยนไปได้

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า พนักงานชอบที่จะให้สภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการใช้ Gamification ประกอบซึ่งจะช่วยทำให้พนักงานมีแรงจูงใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ นั่นคือสาเหตุสำคัญที่มีการนำ Gamification มาใช้ เพื่อสร้าง Engagement ในองค์กร สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ช่วยการรับพนักงานใหม่ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรมากขึ้น

ดังนั้น Gamification จึงไม่ใช่การสร้างเกมสำหรับธุรกิจหรือระบบการมีส่วนร่วมของพนักงานแบบ Stand-alone แต่เป็นการผสมผสานองค์ประกอบที่เหมือนเกมเข้ากับงานเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการทำงานแก่พนักงาน

โดยประโยชน์ของการนำ Gamification เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรนั้นมีมากมาย เช่น:

  1. การมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นกับ Gamification คือการวัดว่าพนักงานทุ่มเทให้กับงานที่ทำได้ดีเพียงใด การมีส่วนร่วมของพนักงานมีบทบาทอย่างมากต่อความก้าวหน้าขององค์กรซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมวัฒนธรรมองค์กรจึงมีความสำคัญมาก Gamification สามารถติดตามความคืบหน้าของงานของพนักงานได้ พนักงานเองก็สามารถมองเห็นเส้นทางการเติบโตและความคืบหน้าของ Project ของแต่ละคนได้ สามารถมองเห็นถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนของพนักงาน มองเห็นทิศทางการทำงานเพื่อวางแผนต่อ ที่สำคัญ Gamification เป็นดั่งแรงกระตุ้นชั้นดีที่ช่วยขับเคลื่อนให้พนักงานได้รับรู้ข้อมูลเชิงลึกว่า เส้นทางการทำงานที่ดีและได้ประสิทธิภาพนั้น ควรดำเนินไปในทางใด
  2. ลดช่องว่างระหว่างพนักงานและเป้าหมายขององค์กร Gamification สามารถปรับพฤติกรรมของพนักงานให้ไปในทิศทางและเป้าหมายขององค์กรได้ Gamification ยังช่วยปลูกฝังค่านิยมขององค์กรในขณะที่ช่วยให้พนักงานสอดคล้องกับเป้าหมายที่ถูกต้องเพื่อความก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกันกับวัฒนธรรมการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ด้วยการใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น Gamification สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานรู้จักระบุและส่งต่อคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทอีกด้วย
  3. การปรับพฤติกรรมผ่าน Gamification บริษัทที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริษัทนั้นก็จะเกิดปัญหาและเสี่ยงต่อความล้มเหลว Gamification ในธุรกิจเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พนักงานปรับตัวได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาด Gamification ในธุรกิจจะช่วยปรับปรุงความสามารถในการปรับตัวของพนักงานให้เข้ากับเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนา การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ / อุปทานอย่างรวดเร็ว หรือแม้แต่ความต้องการของผู้บริโภค Gamification ช่วยให้พนักงานไปในทิศทางที่ถูกต้องผ่านข้อแนะนำที่สามารถหาคำตอบได้ทันทีในกรณีที่พนักงานเริ่มหลงทาง การตรวจสอบการเรียนรู้ที่สม่ำเสมอก็สามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนเข้ากันได้ดีในรูปแบบการทำงานที่ต่างกัน

เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง แต่ด้วยการใช้ Gamification พนักงานสามารถเรียนรู้ที่จะทำตามขั้นตอนสั้น ๆ ไปถึงเป้าหมายได้อย่างสนุกสนานและไม่เบื่อ

ตัวอย่างของ Gamification

               ยกตัวอย่างเทรนด์ที่กำลังฮิตมากในปัจจุบัน คือ เทรนด์สุขภาพและการออกกำลัง หลาย ๆ บริษัท มีการแจกสายรัดข้อมือเพื่อวัดจำนวนก้าวเดินให้พนักงานแล้วกำหนดให้มีการแข่งขันกันโดยนับก้าวที่พนักงานเดินได้ในแต่ละวัน พนักงานใดที่ได้จำนวนก้าวมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะ โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้พนักงานเพื่อ Track จำนวนก้าวเดินของทุกทีม และโชว์ผลแข่งกัน เป็นเกมที่อาศัยเทคโนโลยี ได้ทั้งสุขภาพและความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมทีมซึ่ง กิจกรรมนี้สามารถนำไปผูกกับ CSR เช่น นำจำนวนก้าวที่ได้ ไปแลกแต้มเงินบริจาค

Gamification เป็นกลยุทธ์ที่น่าทึ่งในการปรับปรุงมุมมองเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานขององค์กร และเป็นเครื่องมือล้ำค่าในการพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีหลายวิธีในการใช้ Gamification และสามารถเลือกวิธีใดก็ได้ที่จะรวมเข้ากับWorkflow และวัตถุประสงค์ขององค์กร

ข้อมูลจาก:

Smallbiztrends

theeleader