รู้จัก ‘Cross Border Service LTL’ ทางเลือกใหม่ของธุรกิจค้าปลีกในโลกยุคดิจิทัล

ตลอดปี 2563 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกของไทยยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวและการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้กำลังซื้อจากประเทศคู่ค้าที่สำคัญหดตัวต่อเนื่อง แต่ตลาดส่งออกกลุ่ม CLMV ยังคงขยายตัว ร้อยละ 3.4 (ข้อมูลจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย) และหลังจากนั้น เศรษฐกิจ CLMV ก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยกลับมาเติบโตเฉลี่ยที่ 6.4% ในปี 2564 และ 6.5% ในปี 2565  โดยกัมพูชา เมียนมา สปป.ลาว และเวียดนาม ยังขยายตัวสูงเนื่องจากการค้าชายแดนเป็นสำคัญ

การเดินทางขนส่งสินค้าผ่านแดน หรือ Cross Border Service หมายถึง การนำเข้า-ส่งออกสินค้าจากประเทศต่าง ๆ การค้าผ่านแดน รวมไปถึงการ จัดการพิธีการต่าง ๆ ระว่างประเทศที่มีพรมแดนติดกันกับผู้ส่งออก หรือ แม้กระทั้ง การยินยอมให้มีสินค้าผ่านเขตอณาจักรของตนเพื่อส่งออกไปประเทศที่สาม โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าอากรสำหรับสินค้าที่ผ่านแดนแต่อย่างใด เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่ง Cross Border Service นั้น มีข้อได้เปรียบทางลักษณะการบริการแตกต่างจากการขนส่งทางทะเลและอากาศ โดย Cross Border Service นั้น มีนิยามว่า “ เร็วกว่า Sea ถูกกว่า Air”

Cross-border LTL หรือการขนส่งไม่เต็มคัน คือการบรรทุกแบบไม่เต็มคันรถ เหมาะสำหรับสินค้าที่มีปริมาณไม่มาก บรรทุกไม่เต็มคันรถตามมาตรฐาน บริการนี้เหมาะสำหรับความต้องการในการจัดส่งสินค้าของธุรกิจผู้ส่งรายย่อย เพราะมีราคาไม่แพงเนื่องจากจะต้องไปแชร์ค่าขนส่งกับผู้ใช้รายอื่น เหมาะกับการค้าขายแบบนำเข้าและส่งออกผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซนั้นกำลังเป็นที่นิยม และได้รับการสนุนในหลายประเทศ เช่น จีน ซึ่งถือเป็นตลาดขนาดใหญ่มาก มีมาตรการหลายอย่างที่เอื้อให้นักธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลุยตลาดซื้อขายออนไลน์ข้ามพรมแดน ซึ่งส่งผลให้รูปแบบธุรกิจนี้เติบโตทั้งในแง่ผู้ขายและผู้ซื้อ

จากภาพด้านบน จะเห็นได้ว่า ความปลอดภัยของบริการ Cross Border Service นั้นสูงมาก เนื่องจากตรวจสอบได้ Tracking เส้นทางได้ตลอดเวลา อีกทั้งภายในตัวรถขนส่งของ WICE Logistics มีเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมความปลอดภัยของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นระบบ Air Suspension ลดแรงกระแทกของรถต่อสินค้า ป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหาย รวมถึงระบบ Smart lock ล็อคตู้คอนเทนเนอร์ไม่ให้เปิดจากด้านนอกตู้ได้ ด้านความเร็วนั้นอยู่ในระดับปานกลาง เหมาะสำหรับสินค้าที่ไม่เร่งรีบมาก มี Transit Time ที่ดีกว่าการขนส่งทางทะเล และด้านราคาก็ถูกกว่าการขนส่งทางอากาศ

เส้นทางการให้บริการขนส่งข้ามแดนของ WICE Logistics

WICE มีเส้นทางให้บริการ Cross Border ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก ดังแผนที่ด้านล่าง

โดยเส้นทางขนส่งดังกล่าวนั้น ผ่านด่านศุลกากร (Border gateway) ดังนี้

 1. Pingxiang (China)
 2. Huu Nghi (China)
 3. Lao Bao (Vietnam)
 4. Moc Bai (Vietnam)
 5. Dansavan (Laos)
 6. Savannakhet (Laos)
 7. Thanaleng (Laos)
 8. Mukdahan (Thailand)
 9. Nongkhai (Thailand)
 10. Mae Sot (Thailand)
 11. Aranyaprathet (Thailand)
 12. Sadao (Thailand)
 13. Myawaddy (Myanmar)
 14. Poi Pet (Cambodia)
 15. Bavet (Cambodia)
 16. Bukit Kayu Hitam (Malaysia)
 17. Johor Bahru (Malaysia)
 18. Singapore Border

ข้อดีของการขนส่งสินค้าข้ามแดน คือ ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้ามีความรวดเร็ว และต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยต่ำเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอากาศ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

บริการ Cross Border Service ของ WICE มีลักษณะอย่างไร

 • ให้บริการโดยรถตู้คอนเทนเนอร์หลากหลายประเภท ทั้ง Reefer, Flat Bed, และ Low Loader
 • Capacity ตู้คอนเทนเนอร์มีทั้ง 40 และ 45 ฟุต เหมาะสำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่
 • ระบบ Air Suspension ที่ทำงานเป็นโช๊คของรถยนต์ ลดแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นกับสินค้า ช่วยลดความเสียหายของสินค้า
 • ระบบ Smart Lock ติดตั้งภายในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อป้องกันการสูญหายของสินค้า โดยตู้จะไม่สามารถเปิดออกได้โดยไม่มีการรับรองจาก WICE Logistics โดยสินค้าที่นิยมใช้บริการ Smart Lock ส่วนใหญ่มักเป็นสินค้ามีมูลค่าสูง เช่น สินค้าแบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
 • มีบริการเสริมขนส่งข้ามแดนเพื่อต่อรถไฟที่ประเทศจีน ขนส่งสินค้าไปยังทวีปยุโรป โดยปลายทางคือ ประเทศเยอรมัน

ปัจจุบัน Internet สามารถเชื่อมต่อทุกที่ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้มีโอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา E-commerce จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกโลจิสติกส์ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ขนส่งตรงเวลา สามารถแข่งขันได้ ถ้าได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมที่จะให้คำปรึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถค้าขายได้อย่างประสบความสำเร็จในระดับโลก