WICE เผยถึงพฤติกรรมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และแผนขยายบริการ

WICE เผยถึงพฤติกรรมของธุรกิจขนส่งที่เปลี่ยนไปตามตลาดสินค้าที่เปลี่ยนแปลง โดยลูกค้าจะหันมาปรับห่วงโซ่การผลิตการจัดซื้อจัดจ้าง อุตสาหกรรมต่าง ๆ จะเน้นขยายการลงทุนตั้งฐานการผลิตไปยังประเทศต่าง ๆ ไม่ให้มากระจุกตัวเพียงบางประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงหากเกิดโรคระบาดระดับโลก ซึ่งทำให้การขนส่งสินค้ากระจายตัวไปยังประเทศในเอเชียเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของ WICE ที่มีบริษัทย่อยให้บริการกระจายในเมืองสำคัญหลายแห่ง และ WICE ยังวางแผนที่จะตั้งบริษัทย่อยในเอเชียตะวันออกเพิ่ม เพื่อขยายการให้บริการโลจิสติกส์ในครอบคลุมทุกรูปแบบ ผ่านการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายสาขาของ WICE ทั้งหมด

ก่อนหน้านี้มีการลงทุนขนส่งสินค้าผ่านแดน ทำให้มีรายได้ในส่วนนี้เข้ามามากขึ้น ซึ่งการที่ลูกค้ากลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ลดลงทำให้เราต้องหาลูกค้าเพิ่มขึ้น ทำให้เจาะกลุ่มตลาดใหม่ๆได้เพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว”

ชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 

ส่วนแผนการลงทุนในอนาคต มีแผนที่จะไปตั้งบริษัทย่อยในอาเซียน เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาในรายละเอียด แต่แผนการลงทุนต่างประเทศอาจจะต้องชะลอออกไป เพราะปัญหาการระบาดของโควิด-19 แต่ในส่วนของการซื้อหุ้นเพิ่มทุนยังคงทำต่อไป โดยจะเข้าไปเพิ่มทุนที่ WICE สิงคโปร์ อีก 30% 

ส่วนตลาดใน EEC นั้น แม้ว่าจะขยายตัว แต่ก็จะไม่รวดเร็วเหมือนในอดีตที่มีการลงทุนอิสเทิร์นซีบอร์ด เพราะในช่วงนั้นเศรษฐกิจไทยโตในระดับ 9-10% ต่อปี แต่ในโครงการ EEC เศรษฐกิจไทยจะไม่โตเร็วเหมือนในอดีต ทำให้รายได้ส่วนใหญ่ของ WICE ในขณะนี้จะมาจากต่างประเทศ 70% ที่เหลือ 30% เป็นรายได้ภายในประเทศ และในอนาคตสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศจะยิ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จากการขยายสาขาในเอเชียตะวันออก และการค้าขายในเอเชียจะเติบโตมากขึ้น

ในส่วนของการดำเนินงานของ WICE Supply Chain Solutions บริษัทย่อย ให้บริการด้าน Supply Chain ครบวงจร ทั้งงานคลังสินค้า การกระจายสินค้า การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ มีแนวโน้มที่ดี จากการขยายตัวของปริมาณงานบริหารจัดการคลังสินค้า และการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ อีอีซี ประกอบกับผู้นำเข้าส่งออกในปัจจุบันหันมาใช้บริการในรูปแบบ Third Party Logistics มากขึ้น โดยบริษัทมีพื้นที่ให้บริการคลังสินค้าจำนวน 1 แห่ง ขนาด 15,000 ตร.ม.

“ไวส์ โลจิสติกส์” ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในอีอีซี มั่นใจธุรกิจฝ่าวิกฤติโควิดครั้งนี้ ชี้การลงทุนในภาคตะวั…
ขอบคุณข่าวจาก กรุงเทพธุรกิจ