แนวทางการรับมือของบริษัทต่อการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เนื่องจาก WICE มีการปฏิบัติงานแบบ Work From Home ในบางทีม จึงขอประกาศแนวทางการรับมือของบริษัทต่อการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อทีมงาน และช่องทางชำระค่าบริการของ WICE