WICE ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

บรรยากาศกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีเป็นไปอย่างครึกครื้น โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท คลินิกแล็บและเอกซเรย์ จำกัด (Lab & X-ray Clinic, Co., Ltd.) ในการให้บริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย วัดความดันโลหิต, ชีพจร, ช่ั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง, ตรวจเลือด/ปัสสาวะ, เอ็กซ์เรย์ปอด, วัดสายตา และ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ค่ะ