WICE จัดกิจกรรมวันเด็กพร้อมความ Go Green

คณะผู้บริหารและพนักงาน WICE นำโดย ดร. อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้จัดงานกิจกรรมวันเด็ก ซึ่ง WICE ได้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี มีทั้งเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบัวหลวง โดยบริษัทฯ ได้จัดอาหารเช้าและจัดกิจกรรมเล่นเกมแจกของขวัญ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ และร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา ร่วมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป และ WICE ยังมีการจัดซุ้มอาหารในธีม Go Green รักษ์โลก จัดทำเมนูโดยการใช้วัสดุที่ไม่ใช่พลาสติก เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกลดการใช้พลาสติกให้กับน้องๆ อีกด้วย