WICE Songkran Fest 2019 พร้อมใจ ใช้ปิ่นโต

เก็บตกบรรยากาศของกิจกรรม WICE Songkran Fest 2019 ซึ่งจัดในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 โดยพนักงานไวส์ได้ร่วมกันทำพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดปี และรับประทานอาหารร่วมกัน

กิจกรรมงานสงกรานต์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามร่วมกัน และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับทุกท่านในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย และความพิเศษของกิจกรรมสงกรานต์ในปีนี้ ก็คือ ไวส์ได้จัดให้มีกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR Activity) ร่วมด้วย นั่นคือ “WICE พร้อมใจ ใช้ปิ่นโต” ซึ่งสมาชิกไวส์ทุกท่านจะกันถือปิ่นโตและภาชนะเพื่อรับประทานอาหารระหว่างมื้อกลางวัน งดการใช้ถุงพลาสติก หลอด กล่องโฟม เรียกได้ว่าอบอุ่นด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ พร้อมลดโลกร้อน สร้างสังคมที่ดีไปด้วยกัน