WICE จัดงาน “Analyst Meeting” นำเสนอแผนธุรกิจ และกลยุทธ์สร้างโครงข่ายโลจิสติกส์ภูมิภาคเอเชีย

WICE จัดงาน “Analyst Meeting” นำเสนอแผนธุรกิจ  และกลยุทธ์สร้างโครงข่ายโลจิสติกส์ภูมิภาคเอเชีย

ดร. อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)(WICE) ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำในงาน “WICE  Analyst Meeting” พร้อมร่วมนำเสนอทิศทางธุรกิจปี 2562 และกลยุทธ์สร้างโครงข่ายธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย หลังจากจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ “WICE Logistics Shenzhen” เพื่อให้บริการขนส่ง   และโลจิสติกส์ในเซินเจิ้นและจีนตอนใต้ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถ.รัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆนี้

WICE Logistics Public Company Limited
For more information please contact us by below
Tel : +66(0)2 681 6181
Email : [email protected]