logistics

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ 28 กรกฏาคม 2558 คุณชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ให้เกียรติร่วมพูดคุยถึงกลยุทธ์ของบริษัทและทัศนวิสัยของธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจร


ประวัติความเป็นมาของ WICE

บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการจัดการขนส่งสินค้าในปี พ.ศ. 2536 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท WICE Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ และไทย ซึ่งต่อมาทางบริษัทฯได้ขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งรวมไปถึงการขนส่งสินค้าทางอากาศ ตัวแทนออกของให้กับผู้ส่งและผู้รับสินค้า การขนส่งสินค้า เป็นต้น ซึ่งการขยายธุรกิจของบริษัทฯนี้ ทำให้บริษัทฯสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างอิสระ สามารถขยายฐานลูกค้า และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม 2558

แผนธุรกิจของ WICE

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร โดยการให้บริการขนส่งสินค้าตั้งแต่ประตูโรงงานผู้ส่งถึงปลายทาง การบริการขนส่งสินค้า รูปแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการหลายกระบวนการ ซึ่งเริ่มต้นจาก เอกสาร การขนส่ง คลังสินค้า การขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือการขนส่งสินค้าทางทะเล และตัวแทนออกของให้กับผู้ส่งและผู้รับสินค้า บริษัทฯ มี 3 สำนักงานที่เปิดให้บริการซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ และท่าเรือแหลมฉบัง ทุกวันนี้รายได้ครึ่งหนึ่งของบริษัทฯมาจากการขนส่งสินค้าทางทะเล 20% มาจากการขนส่งสินค้าทางอากาศ ส่วนรายได้ที่เหลือมาจากคลังสินค้า และการขนส่งสินค้า ในทศวรรษที่ผ่านมาทางบริษัทฯได้เพิ่มมูลค่าด้านการบริการ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าในเรื่องเอกสารสำหรับการนำเข้าและการส่งออกสินค้า การขนส่งสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ คลังสินค้า เป็นต้น เพื่อให้ทางบริษัทฯ สามารถเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของลูกค้าเรา ตัวอย่าง เช่น ทางบริษัทฯมีลูกค้าต่างประเทศที่มีผู้จัดส่งวัตถุดิบหลายๆแห่งในประเทศไทย ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาพวกเขาจะต้องประสานงานกับผู้จัดส่งวัตถุดิบแต่ละแห่งด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นเสียค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งสินค้าและเสียเวลาเพิ่มมาก วันนี้บริษัทฯ สามารถช่วยขั้นตอนยุ่งยากเหล่านั้นให้กระชับขึ้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการส่งมอบสินค้ามีความคล่องตัว และโดยเหตุนี้ ทางบริษัทฯสามารถช่วยลูกค้าลดขั้นตอนการทำงานภายใน ลดค่าใช้จ่ายของพวกเขา เพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งสินค้าของพวกเขาให้ดีขึ้น ซึ่งการบริการนี้เป็นเพียงหนึ่งในบริการเสริมที่ทางบริษัทฯนำมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้า

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ WICE

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมย่านอยุธยา ชลบุรี ระยอง และภาคอื่นๆของประเทศไทย ลูกค้าเหล่านี้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งกลุ่มค้าอุตสาหกรรมทั้งสองประเภทนี้ถือเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และต้องใช้การบริการด้านการขนส่งเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าผ่านทางทะเลหรือทางอากาศ

ผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัทฯเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงบวกหรือเชิงลบไม่ว่าในประเทศไทยและทั่วโลก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าที่ใช้บริการด้านการส่งออกสินค้า และทางบริษัทฯได้เห็นผลกระทบบางอย่างจากการชะลอตัวล่าสุดของเศรษฐกิจโลก แต่เป็นเพราะบริษัทฯมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่มีความหลากหลาย เช่น การส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งความหลากหลายนี้จะช่วยลดความรุนแรงของการชะลอตัวในวงกว้าง และเพราะทางบริษัทฯให้บริการด้านการขนส่งภายในประเทศผ่านระบบการขนส่งและคลังสินค้าของเราเอง บริษัทฯ จึงสามารถรักษาธุรกิจที่มีอยู่และยังสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ทำให้ WICE แตกต่างจากคู่แข่ง

การบริการและความไว้วางใจเป็นสองปัจจัยที่ลูกค้าของเราให้ความสำคัญมากที่สุด บริษัทฯสามารถควบคุมดูแลการบริการตั้งแต่ต้นจนจบ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพราะพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่มีปริมาณมาก หากสินค้าของพวกเขาไม่สามารถส่งได้ตามเวลาที่กำหนด จะทำให้มีผลกระทบกับส่วนที่เหลือในระบบเป็นอย่างมาก นั้นจึงทำให้บริษัทฯ มั่นใจในการบริการของเราว่าเป็นสิ่งที่ทำให้แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ

เหตุผลที่ WICE ตัดสินใจที่จะเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

บริษัทฯ ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากสำหรับการขยายธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ภายในสิบสองเดือนแรกของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี พ.ศ. 2558 ทางบริษัทฯได้ลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถพ่วง และดำเนินการในเรื่องระบบข้อมูลใหม่เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน นอกจากนี้บริษทฯยังได้เริ่มก่อสร้างคลังสินค้าใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิต และยังได้ซื้อบริษัท ซันเอ็กซ์เพรส จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมากขึ้น

เหตุผลที่บริษัทฯซื้อบริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL)

ทางบริษัทฯ เข้าถือหุ้น 70% ของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) เพราะ เป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรด้านการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกทางอากาศและทางทะเลที่คล้ายกับเรา แต่ความถนัดของบริษัทฯ มาจากการขนส่งสินค้าทางทะเล ในขณะที่ความถนัดของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) มาจากการขนส่งทางอากาศ ประกอบกับตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขาตั้งอยู่ในเขตปลอดภาษีภายในสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ ทำให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติ และรวมทั้งความเชี่ยวชาญในการขนส่งระหว่างประเทศของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) จะช่วยให้บริษัทฯสามารถขยายความสามารถในการให้บริการกับลูกค้า และยังทำให้บริษัทฯสามารถขยายธุรกิจไปทั่วโลกได้ สำหรับการซื้อหุ้นจะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอน คือ ร้อยละ 50 เป็นค่าใช้จ่ายในรูปของเงินสดจำนวน 291,000,000 บาท และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 จะเป็นการซื้อหุ้นผ่านการแลกหุ้นที่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 51,900,000 หุ้นใหม่ ที่ ราคา 2.80 บาทต่อหุ้น สำหรับระยะที่สอง ทางบริษัทฯมีสิทธิที่จะซื้อส่วนที่เหลืออีก 30% ของ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) ได้ในปี พ.ศ. 2563

ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

มีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก บริษัทฯสามารถที่จะควบคุมปัจจัยภายในและให้แน่ใจอยู่ตลอดเวลาว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นไปตามที่ตั้งไว้ แต่ปัจจัยภายนอก เช่น การปิดสนามบิน และน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งสามารถส่งผลต่อบริษัทฯและลูกค้าของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้น ทางบริษัทฯก็สามารถช่วยลูกค้าแก้ปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเส้นทางใหม่ การขนส่งสินค้าไปยังสนามบินอู่ตะเภาหรือสนามบินเชียงใหม่ หรือช่วยจัดส่งเรือไปยังโรงงานของลูกค้า เพื่อช่วยลูกค้าในการขนส่งสินค้าหรือสินค้าคงคลังไปยังสถานที่ปลอดภัย ลูกค้าที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ก็ยังคงใช้บริการของบริษัทฯจนถึงทุกวันนี้ เพราะความมุ่งมั่น ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเจอความท้าทายในรูปแบบไหนก็ตาม

WICE ในอีก 5 ปีข้างหน้า

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะเติบโตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เราได้พูดต่อผู้ถือหุ้นของเราที่จะมุ่งมั่นเติบโต 20% ต่อปี จนถึงปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯได้ลงทุนเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจด้วยการขยายสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่การบริการ ขีดความสามารถ และจำนวนพนักงาน และการลงทุนในต่างประเทศด้วยการซื้อบริษัท ซันเอ็กซ์เพรส จำกัด การลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนี้ ทำให้บริษัทฯเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินกิจการได้อย่างที่มุ่งหวังไว้ สำหรับวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัทฯ คือ การให้บริการด้านการขนส่งแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าไม่เพียงแต่ภายในประเทศไทยเท่านั้น ต้องรวมทั้งต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งยังคงสามารถควบคุมขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริการให้แก่ลูกค้าตลอดไป

WICE Logistics Public Company Limited
For more information please contact us by below
Tel : +66(0)2 681 6181
Email : [email protected]