WICE จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารและพนักงาน  WICE นำโดย ดร. อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้จัดงานกิจกรรมวันเด็ก ซึ่ง WICE ได้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเยาวชน และเพื่อสร้างจิตอาสาในการเป็นผู้รับ และเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้กับเยาวชน ภายใต้โครงการ ‘Share & Care Society’

โดยในช่วงเช้า บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบัวหลวง ซึ่งเป็นศูนย์รับดูแลและสร้างพัฒนาการเด็กเล็กที่มีครอบครัวยากจน ศูนย์ฯ ดังกล่าวมีเด็กเล็กในความดูแลประมาณ 20-30 คน โดยบริษัทฯ ได้จัดอาหารเช้าและจัดกิจกรรมเล่นเกมแจกของขวัญ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ และในช่วงเวลาต่อมา คณะผู้บริหารและทีมงาน ได้ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนวัดช่องนนทรี เขตยานนาวา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษาชั้นปีที่หนึ่งจนถึงประถมศึกษาชั้นปีที่หก โดยบริษัทฯ ได้ ร่วมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป