wice logistics

WICE Logistics ขยายตลาด Cross-Border Transport Services จากไทยสู่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ลาว เวียดนาม ไปจนถึงจีน ได้สำเร็จ !!

WICE Logistics ขยายตลาด Cross-Border Transport Services จากไทยสู่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ลาว เวียดนาม ไปจนถึงจีน ได้สำเร็จ !!

WICE Logistics ทำการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในมาเลเซีย เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจของ WICE ทำให้สามารถสร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีในอนาคต พร้อมเปิดโอกาสการเติบโตในตลาดต่างประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ จากการมีเครือข่ายเส้นทางที่ครอบคลุมตั้งแต่ “สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ลาว เวียดนาม ไปจนถึงจีน” ถือเป็นแต้มต่อทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งจีนเป็นตลาดขนส่งขนาดใหญ่มีความต้องการด้านงานโลจิสติกส์สูง ทำให้มีโอกาสในการขยายฐานลูกค้า พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยงานบริการด้านต่างๆ กับกลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภท

ทั้งนี้ บริษัทเตรียมทำการตลาดแนะนำบริการ Cross-Border Transport Services ของมาเลเซีย กับกลุ่มลูกค้าเดิม และกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆ โดยทาง มาเลเซีย ตั้งเป้ารายได้เป็นปีแรกอยู่ที่ 200 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้า (ปี 64-66) จะเติบโตขึ้นเป็น 1,000 ล้านบาท ด้วยการขยายโครงข่ายเส้นทางการขนส่งข้ามพรมแดนไปยังประเทศอื่นๆ เพิ่มเติม

สำหรับภาพรวมธุรกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้ คาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี บริษัทตั้งเป้ารายได้อยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 30% โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการขยายตัวของปริมาณงานบริการทุกประเภท ประกอบด้วย งานบริการนำเข้าส่งออกทางทะเล (Sea Freight) ทางอากาศ (Air Freight) งานบริการพิธีการศุลกากร งานขนส่งในประเทศ และงานบริหารจัดการคลังสินค้า โดยปัจจัยสนับสนุนการเติบโต ประกอบด้วย การมีปริมาณงานบริการขนส่ง Air Freight และ Sea Freight มากขึ้นจาก WICE LOGISTICS (Singapore) และ WICE LOGISTICS (Hong Kong) และอานิสงส์จากโครงการ EEC ที่ทำให้ได้รับงานบริหารจัดการคลังสินค้าเพิ่มขึ้น จนทำให้บริษัทต้องขยายพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มอีก 9,600 ตร.ม. เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่

ขณะที่ภายหลังบริษัทได้ปรับโครงสร้างภายในองค์กร จากการเปลี่ยนชื่อบริษัทที่ WICE เข้าไปลงทุน เพื่อยกระดับแบรนด์ WICE ให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำโลจิสติกส์ในตลาดภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะตลาดจีน ที่ถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุด ทำให้ WICE เป็นที่รู้จักมากขึ้น และทำให้การทำงานระหว่างกันของบริษัทในเครือมีความคล่องตัวและเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

WICE Logistics Public Company Limited
For more information please contact us by below
Tel : +66(0)2 681 6181
Email : [email protected]