wice logistics

WICE ทำตลาด Cross-Border บุกจีน ได้สำเร็จ!!

WICE ทำตลาด Cross-Border บุกจีน ได้สำเร็จ!!

Cross-Border มีความเหมาะสมอย่างไรกับตลาดจีน

ปัจจุบันมีลูกค้าจำนวนมากในจีนที่ต้องการซื้อสินค้าผ่าน e-Commerce แต่ยังประสบปัญหาตัวเลือกในการขนส่งอยู่และการชำระเงินเป็นปัจจัยหลักๆ ทำให้ธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมการขนส่งเริ่มพลิกตัวมามีบทบาทมากขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจด้านนี้ และต้องมีระบบการชำระเงินไปตามระบบที่จีนนิยมใช้กัน เรามีการลงทุนครั้งใหญ่ แต่การเริ่มเพื่อความสำเร็จครั้งนี้ ไม่มีน้อยหน้าแน่นอน!!

C2C Intermediaries

มีบริการชนิดหนึ่งในจีนที่ได้รับความนิยมสูงมากในขณะนี้ เป็นเหมือนเลขาประจำตัวของคุณในการเลือกซื้อสินค้าและมีบริการขนส่งให้หลังจากที่คุณสั่งซื้อเรียบร้อย และถึงแม้บริการชนิดนี้จะไม่มีการแถมหรือแจกส่วนลดใด ๆ แต่มันก็ยังคงความนิยมไว้ได้เป็นอันดับหนึ่งของจีนอยู่ดี กล่าวคือไม่ต้องสงสัยเลยว่าตลาดการซื้อขายในจีน จะมีธุรกิจขนส่งแฝงตัวอยู่ด้วยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องกังวลอะไรกับมัน แถมบริการชนิดนี้มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มโตขึ้นมาก ในปี 2019 ส่งผลให้จีน เร่งมือพัฒนารูปแบบการขนส่งเพื่อนำเข้าหรือส่งออกสินค้าได้รวดเร็วทันใจยิ่งขึ้น

Cross-Border Platforms

จีนเริ่มทำข้อตกลง ที่เรียกว่า Free Trade Zone in China ธุรกิจนี้มีผลเป็นอย่างมากต่อภาษีนำเข้าสินค้า แต่ละแพลตฟอร์มจะมีความพิเศษของตัวเอง ต่างกันออกไป ซึ่งตอนนี้ มีไม่น้อยกว่า 5,000 แพลตฟอร์มเพื่อรองรับ ธุรกิจหรือลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกแพลตฟอร์มที่เข้ากับธุรกิจของตนได้อย่างเหมาะสมกันเลย ตัวอย่างเช่น การนำเข้าสินค้าจากไทยสู่จีน เพื่อขายหรือเพื่อเป็นส่วนประกอบการผลิตสินค้า ก็จะมีแพลตฟอร์มที่รองรับธุรกิจประเภทนี้อยู่ด้วยเช่นกัน

WICE Logistics Public Company Limited
For more information please contact us by below
Tel : +66(0)2 681 6181
Email : [email protected]