logistics

มองโลกมองเรา250461 เอกชนไทยปรับแผนธุรกิจ รับความตึงเครียดการค้าโลก

มองโลกมองเรา250461 เอกชนไทยปรับแผนธุรกิจ รับความตึงเครียดการค้าโลก

รายการมองโลกมองเรา ทางช่อง 3SD หมายเลข 28 ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 8.00 น.