wice

Hong Kong – The Best is yet to come

Hong Kong – The Best is yet to come

ฮ่องกงอยู่ในตำแหน่งที่เป็นหัวใจสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีทำเลที่ตั้งเหมาะแก่การทำธุรกิจโลจิสติกส์ในระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับโลก มีโครงสร้างการค้าขายที่ครบถ้วนและได้เปรียบในด้านสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ การค้ากับจีนแผ่นดินใหญ่และทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ต้องการหาแหล่งธุรกิจที่รับรู้ถึงเทคโนโลยีและบริการใหม่ ๆ อีกทั้งเป็นแหล่งที่ดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษในด้านการจัดหา จัดเก็บ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ทำให้ฮ่องกงเป็นประเทศที่เหมาะสำหรับการพัฒนาธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
• เป็นศูนย์รวมของผู้บริโภคชาวเอเชียที่มีการเติบโตสูง
• มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เนื่องจากอยู่ติดกับมณฑลกวางตุ้งที่มีเศรษฐกิจคึกคักที่สุดในประเทศจีนเพียงข้ามพรมแดน จีนแผ่นดินใหญ่ ญี่ปุ่น เกาหลี และออสเตรเลียตะวันตก ซึ่งใช้เวลาเดินทางแค่ห้าชั่วโมง
• เป็นศูนย์กลางสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้า – ตามรายงานการค้าของโลกปี 2556 ฮ่องกงเป็นประเทศที่มีการค้าขายมากที่สุดเป็นลำดับที่เก้าของโลก
• เป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์มาที่สุดในเอเชีย เต็มไปด้วยปัจจัยช่วยในการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถหลากหลาย
• มีระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่รัดกุม ส่งผลให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางในการจัดการสินค้าเวชภัณฑ์ยา สินค้าที่มีค่า และสินค้าที่เป็นอันตราย
• การข้ามพรมแดนตลอด 24 ชม. และพิธีการทางศุลกากรแบบครบวงจรเพื่อให้สามารถโอนสินค้าไปและกลับจากจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านธุรกิจการขนส่งทางเรือ ฮ่องกงเป็นหนึ่งในศูนย์การขนส่งที่มีประสิทธิภาพและมีการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบัน สายการเดินเรือประมาณ 70 สายให้บริการขนส่งโดยตู้คอนเทนเนอร์ 340 สายต่อสัปดาห์ เชื่อมต่อฮ่องกงไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆกว่า 470 แห่งทั่วโลก อีกทั้งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างฮ่องกงกับจีน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานการผลิตในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล) ยังช่วยเสริมความได้เปรียบในการขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส์ในฮ่องกงได้อีกด้วย
ในด้านธุรกิจการขนส่งทางอากาศ ยอดตัวเลขการเติบโตในธุรกิจสายการบินพุ่งสูงขึ้น แสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของธุรกิจนี้ในฮ่องกง สินค้าต่างๆโดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าสูงและต้องได้รับการจัดส่งให้ทันเวลา ยังคงเป็นภาคธุรกิจที่แข็งแกร่งโดยมีปัจจัยด้านการขนส่งสินค้าในเอเชียซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการของลูกค้ายุโรปและอเมริกาเหนือหดตัว

ที่มา : http://www.investhk.gov.hk/index.html