เก็บตกภาพบรรยากาศ กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2018

ภาพบรรยากาศกิจกรรมตรวจสุขภาพ เป็นไปอย่างครึกครื้น

ในปี 2561 WICE ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลอินเตอร์เมดฯ (Intermed Hospital Medical Care & Lab) ในการให้บริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย วัดความดันโลหิต, ชีพจร, ช่ั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง, ตรวจเลือด/ปัสสาวะ, เอ็กซ์เรย์ปอด, วัดสายตา และ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

อนึ่ง WICE Logistics ได้สานต่อกิจกรรมตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอทุกๆปี
โดยตระหนักถึงสุขภาพที่แข็งแรงของพนักงานเป็นสำคัญ