logistics

ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มอบโอกาสให้เด็กๆ ในชนบท จ.อ่างทอง

ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ มอบโอกาสให้เด็กๆ ในชนบท บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องเขียนในการเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา และเงินสมทบ แก่โรงเรียนวัดทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองเมื่อเร็วๆนี้