ภาพบรรยากาศงาน Farewell

เก็บภาพบรรยากาศงาน SUN Forever Party

หลังจากบริษัทในเครืออย่าง SUN EXPRESS ควบรวมกับ WICE อย่างเป็นทางการ ร่วมกันจัดงาน Farewell เพื่อขอบคุณและ ต้อนรับการรวมตัวทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ เป็นการสร้างพลังความเป็นหนึ่งเดียวให้พวกเราชาว WICE ได้อย่างสมบูรณ์