wice import export

WICE ได้รับเชิญเข้าชมกระบวนการการทำงานในท่าเรือ

WICE Logistics ร่วมกับ Suksawat Terminal

เข้าชมการทำงานและกระบวนการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ระหว่างเรือเทียบท่าเพื่อยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นเรือ

ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณบริษัท Suksawat Terminal ที่ให้เกียรติ WICE Logistics ได้เข้าร่วมมีประสบการณ์ดีๆในครั้งนี้ด้วยครับ

Suksawat Terminal