ทำความรู้จัก MSDS (Material Safety Data Sheet)

MSDS หรือ Material Safety Data Sheet คือ เอกสารที่ระบุข้อมูลเบื้องต้นของสินค้าของผู้ส่ง เช่น ส่วน/สารประกอบ วิธีการขนส่ง วิธีการดูแล ป้องกัน และ อื่นๆ ที่จำเป็น ของสินค้าตัวนั้น

MSDS เอกสารตัวนี้สำคัญอย่างไร กับการขนส่ง?
ตัวเอกสารจะมีคำอธิบายประกอบอยู่หลายเรื่อง แต่ที่สำคัญกับการขนส่งคือ จะบอกว่าสินค้าตัวนี้ต้องดูแลยังไงนั่นเอง ผู้ส่งสามารถดูเลข UN No., Class และ ระดับของ Package ได้ที่ข้อ 14 ของเอกสารนี้ และ ดูรายละเอียดอื่นๆ ได้อีกในหลายๆ ข้อ ซึ่งในการขนส่งก็จะสำคัญที่ข้อ 14 และ รายละเอียดอีกนิดหน่อย เช่น จุดวาบไฟ หรือ การดูแลเมื่อสารเคมีรั่วไหล เป็นต้น


ขอบคุณรูปภาพตัวอย่าง : http://honghuatshop.blogspot.com

จะเอามาจากไหน ?
เอกสารฉบับนี้ทางโรงงานต้องเป็นผู้ออกเอกสาร นั่นคือ ผู้ผลิตต้องจัดทำเอกสารตัวนี้ให้เรียบร้อย เป็นมาตราฐาน หากสั่งของกับโรงงานใด ที่ไม่มีก็สันนิษฐานได้เลยว่าไม่ได้ผลิตเอง แต่เอกสารตัวนี้สามารถขอได้จากผู้ผลิตตัวจริง หากสินค้าไม่มี MSDS ประกอบ เรือก็จะไม่รับสินค้าขึ้นเรือเช่นกัน

ใช้ยังไง ?
เวลาที่จะขนส่งสินค้าอันตรายจำพวก สารเคมี หรือ วัตถุที่สามรถระเบิด หรือ ติดไฟ เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อมได้ ต่างๆ สายเรือจะขอเอกสารตัวนี้ ผู้ส่งสินค้ามีหน้าที่ยื่นเอกสารให้สายเรือไปตรวจ ซึ่งบางที่อาจจะให้ผู้ส่งสินค้ากรอกแบบฟอร์มด้วยตัวเอง แต่ปกติ Freight forwarder สามารถทำแทนได้ ขอแค่ให้มี MSDS ที่สมบูรณ์
แต่บางกรณีถึงผู้ส่งสินค้าจะมี MSDS แล้วก็ไม่สามารถส่งสินค้าได้ สินค้าบางตัวถึงมีเอกสารตัวนี้ บางสายเรือ สายการบินก็ไม่รับส่งสินค้าเช่นกัน

ที่มา : http://exptblog.com