EEC Industry Focus

คุณชูเดช คงสุนทร นำเสนอข้อมูลแผนธุรกิจในงาน Stocks Under EEC Industry Focus

คุณชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วยคุณพงศ์ธร ธาราไชย รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.โปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส หรือ PPS นำเสนอข้อมูลแผนธุรกิจในงาน Stocks Under EEC Industry Focus โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภกฤต ภักดีปฐพี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าสถาบัน บล.กรุงศรี ให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้จัดการกองทุนในประเทศร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก