training with rotary

คุณชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจให้ความรู้แก่สมาชิกในสโมสรโรตารี

 

เนื่องด้วย สโมสรโรตารีพระโขนงให้เกียรติเรียนเชิญ คุณชูเดช คงสุนทร เป็นวิทยากรพิเศษเพื่อบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Logistics ในธุรกิจนำเข้าและส่งออก” แก่สมาชิกในสโมสรโรตารีพระโขนง ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 – 13.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องการ์เดอร์ 1 ชั้น 2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11