Songkran

เก็บตกบรรยากาศประเพณีรดน้ำขอพรของ WICE

ประเพณีรดน้ำขอพรเป็นพิธีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีสำหรับพี่น้อง WICE & SUN ก่อนที่ทุกคนจะกลับบ้านไปพักผ่อนกับครอบครัว ซึ่งปีนี้จัดในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560

เพื่อแสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดไป