wice warehouse

WICE เผยแผนการดำเนินงานปี 2017

บริษัท WICE Logistics ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การเติบโตทางการค้า และการลงทุน ทั้งภาคการผลิตเดิม การย้ายฐานการผลิตและ e-Commerce

คุณชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท WICE Logistics กล่าวว่า ” บริษัทฯได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ และยกระดับเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชีย โดยจะมุ่งเน้นการสร้างโครงข่ายพันธมิตรโลจิสติกส์ในระดับนานาชาติ ด้วยการควบรวมกิจการ หรือลงทุนร่วมกับพันธมิตรในเมืองท่าธุรกิจที่สำคัญในเอเชีย อาทิ จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และอื่นๆ”

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานปี 2017 จะมีดังต่อไปนี้:

การขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย WICE ได้มีการขยายงานบริการทุกรูปแบบกับกลุ่มลูกค้าเดิม
ยกระดับงานด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ ร่วมกับบริษัท Sun Express Logistics ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศชั้นนำของสิงคโปร์ซึ่งเป็นพันธมิตรของบริษัทฯ
การเพิ่มจำนวนรถหัวลาก-หางพ่วง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในประเทศ และการขนส่งสินค้าข้ามชายแดนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น
การเพิ่มพื้นที่ให้บริการคลังสินค้าแห่งที่สอง จำนวน 8,000 ตารางเมตร จากเดิมที่มีพื้นที่คลังสินค้าแห่งแรก 13,000 ตารางเมตร
สำหรับเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2017 คาดว่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% ซึ่งถือเป็นปีที่มียอดรายได้สูงสุด จากการดำเนินงานในรอบ 24 ปี โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการขยายตัวของบริการงานทุกช่องทาง และการรับรู้รายได้จากการดำเนินงานของ SEL เข้ามาเต็มเป็นปีแรก