• เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family
 • เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family

เก็บตกบรรยากาศรดน้ำขอพร WICE&Sun Family

ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประเพณีสงกรานต์ จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์

สำหรับบริษัท WICE & SUN เราจัดกันมาทุกปี ซึ่งปีนี้จัดในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เพื่อเป็นการแสดงถึงความ กตัญญู ความรัก ความสามัคคี และเพื่อขอโทษขออภัยในปีที่ผ่านมา ที่ผู้น้อยอาจจะเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตาม รวมถึงเป็นการขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดปีอีกด้วย

สำหรับปีนี้อบอุ่นและพิเศษกว่าทุกปี ทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ สนุกสนานตามประสาพี่น้อง WICE & SUN โดยปีนี้บริษัทได้มีการจัดเลี้ยงอาหารรสเด็ด และมีกิจกรรมสันทนาการให้ทุกคนร่วมเล่นอย่างเพลิดเพลิน เรียกได้ว่าอบอุ่นด้วยรอยยิ้มและความประทับใจทั้งพนักงานและผู้บริหารเป็นอย่างมากเลยทีเดียว