• จัดกิจกรรมฝึกอบรมพนักงาน” ความรู้และสิทธิประโยชน์ต่างๆในเรื่องประกันสังคม”
  • จัดกิจกรรมฝึกอบรมพนักงาน” ความรู้และสิทธิประโยชน์ต่างๆในเรื่องประกันสังคม”
  • จัดกิจกรรมฝึกอบรมพนักงาน” ความรู้และสิทธิประโยชน์ต่างๆในเรื่องประกันสังคม”
  • จัดกิจกรรมฝึกอบรมพนักงาน” ความรู้และสิทธิประโยชน์ต่างๆในเรื่องประกันสังคม”

จัดกิจกรรมฝึกอบรมพนักงาน” ความรู้และสิทธิประโยชน์ต่างๆในเรื่องประกันสังคม”

กิจกรรมฝึกอบรมพนักงาน ในหัวข้อ ” ความรู้และสิทธิประโยชน์ต่างๆในเรื่องประกันสังคม” โดย ผ.อ. โชคชัย วงศ์ดิษฐ์ ผู้อำนวยการสภานายจ้างไทย และ คุณสมพล พวงมาลี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 11 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์พื้นฐาน เพื่อสิทธิที่จะได้รับจากการเป็นผู้ประกันตน