• รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี
 • รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี

รดน้ำดำหัว…ประเพณีไทยที่ WICE & SUN จัดกันทุกปี

ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นพิธีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีสำหรับพี่น้อง WICE & SUN ก่อนที่ทุกคนจะกลับบ้านไปพักผ่อนกับครอบครัว ซึ่งปีนี้จัดในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559

ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประเพณีสงกรานต์ จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์

สำหรับบริษัท WICE & SUN เราจัดกันมาทุกปี เพื่อเป็นการแสดงถึงความ กตัญญู ความรัก ความสามัคคี และเพื่อขอโทษขออภัยในปีที่ผ่านมา ที่ผู้น้อยอาจจะเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะ
ต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตาม รวมถึงเป็นการขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดปีอีกด้วย

สำหรับปีนี้อบอุ่นและพิเศษกว่าทุกปี ทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ สนุกสนานตามประสาพี่น้อง WICE & SUN โดยปีนี้บริษัทได้มีการจัดเลี้ยงก๊วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด และมีการ Surprise วันคล้ายวันเกิดคุณนิ้งผู้บริหารคนเก่งแห่ง SUN EXPRESS อีกด้วย เรียกได้ว่าอบอุ่นด้วยรอยยิ้มและความประทับใจทั้งพนักงานและผู้บริหารเป็นอย่างมากเลยทีเดียว สำหรับภาพบรรยากาศสวย ๆ ในงานต้องขอขอบคุณช่างภาพคนเก่งของเราด้วยครับ…(@ตั้ม ช่างภาพ)