The Profit ฉลาดลงทุน สัมภาษณ์ WICE

คุณอารยา  คงสุนทร CEO บริษัท WICE Logistics PCL. ให้สัมภาษณ์ในรายการ The Profit ฉลาดลงทุน รายการที่จะไม่ทำให้คุณขาดทุน รู้ทันเศรษฐกิจ ตอบโจทย์การลงทุน ชี้ช่องทำเงินแบบเป็นกอบเป็นกำ พร้อมนำเสนอข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุ­นอย่างครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คุณมีความรู้ด้านเศรษฐกิจและการลง­ทุนแบบรอบด้าน ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ตอนที่ 1/2

ตอนที่ 2/2

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=GrFfgucdBHs

https://www.youtube.com/watch?v=OAeVfufV5ks